همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها ۲۵ شهریور الی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
The 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering 16 September to 17 September 2015
مقالات
همايش سالانه فيزيك ايران ۱ شهریور الی ۱ شهریور ۱۳۹۴
physics94 23 August to 23 August 2015
مقالات
هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات ۳۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
The 8th International conference of Iranian Operations Research Society 21 May to 22 May 2015
مقالات
كنگره ي جامعه شناسي توسعه ۱۹ اردیبهشت الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
csd 9 May to 9 May 2015
مقالات
کنفرانس رياضي ملي دانشجويي -دانشگاه فردوسي مشهد ۱۱ اردیبهشت الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
smc1 1 May to 2 May 2015
مقالات
همايش اشراق انديشه مطهر ۵ اردیبهشت الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
motahar 25 April to 25 April 2015
مقالات
International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing ۱۳ اسفند الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
aisp2015 4 March to 7 March 2015
مقالات
بيستمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران ۱۲ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
csicc2015 3 March to 6 March 2015
مقالات
همايش زمين شناسي مهندسي و زمين شناسي زيست محيطي شهر مشهد ۶ اسفند الی ۶ اسفند ۱۳۹۳
1st conference of engineiring & environmental geology of mashhad city 25 February to 25 February 2015
مقالات
ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تاكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي ۲۱ آبان الی ۲۲ آبان ۱۳۹۳
6th national conference on urban planning and managment with emphasis on the elements of islamic city 12 November to 13 November 2014
مقالات