همایش های برگزار شده

جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
عنوان زمان برگزاری مقالات
نهمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مرتبط با آن ۱۷ آبان الی ۱۸ آبان ۱۳۹۱
9th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics 7 November to 8 November 2012
مقالات
اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان ۹ آبان الی ۱۰ آبان ۱۳۹۱
The First Conference on Language Learning & Teaching: An Interdisciplinary Approach 30 October to 31 October 2012
مقالات
کنفرانس الکترونیکی بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش ۲۷ مهر الی ۲۸ مهر ۱۳۹۱
International eConference on Computer and Knowledge Engineering 18 October to 19 October 2012
مقالات
همایش عرفان شرق و گردشگری ۲۹ شهریور الی ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
همایش عرفان شرق و گردشگری 19 September to 20 September 2012
مقالات
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ۱۴ شهریور الی ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress 4 September to 6 September 2012
مقالات
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی ۱۱ شهریور الی ۹ آذر ۱۳۷۸
همایش قطب داده های ترتیبی و فضایی 1 September to 30 November 1999
مقالات
همایش ملی سیره و معارف معنوی ۲۷ اردیبهشت الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
همایش ملی سیره و معارف معنوی 16 May to 17 May 2012
مقالات
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی ۱۲ بهمن الی ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
همایش جایگاه DNA barcoding در آرایه شناسی 1 February to 1 February 2012
مقالات
اولین همایش کاربران سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) ۱۲ دی الی ۱۲ دی ۱۳۹۰
The First Conference of SADAF Users 2 January to 2 January 2012
مقالات
اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ۲۳ آذر الی ۲۴ آذر ۱۳۹۰
1st National conference on Geography and Rural development planning 14 December to 15 December 2011
مقالات