سومين همايش بين­ المللي سيره و معارف رضوي

http://icjeca.um.ac.ir/


کنفرانس بين المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري


http://upmc.um.ac.ir/


8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference

PEDSTC2017_logo

The International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) aims to bring together academic scientists, leading engineers, industry researchers and scholar students to exchange and share their experiences and research results about all aspects of power electronics and electrical drives.

 

The 8th conference (PEDSTC 2017) will be organized by Ferdowsi University of Mashhad in co-operation with the Power Electronics Society of Iran (PESI). The conference will be held in Mashhad on 14-16 February 2017. Academic researches and industrial contributions are invited for regular presentations and poster sessions.


اولين همايش شهر هوشمند و اينترنت اشيا

اولين همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء - گروه کامپيوتر - دانشگاه فردوسي مشهد

http://sciot2017.um.ac.ir/


2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE)

October 26-27, 2017

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

The International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) is an online annual conference for the presentation of cutting-edge research contributions in the fields of computer and knowledge engineering.

 

http://iccke2017.um.ac.ir/