نرم افزار مدیریت همایش ها

همواره يکی از دغدغه های مسئولين و برگزار کنندگان همايش ها، انجام به موقع فرآيندهای همايش بوده است. در کنار کارهای اجرايي مربوط به برگزاری همايش که پروسه هايي زمان گير ميباشند، انجام فرآيندهای اصلی مربوط برگزاری همايش مانند:

conf intro


1. اطلاع رسانی درباره همايش و اعلام فراخوان ها.
2. نحوه گردش کار و نحوه شرکت در همايش.
3. ثبت نام از شرکت کنندگان در همايش.
4. دريافت مقالات از ارائه دهندگان مقالات.
5. برقراری ارتباط با داوران و کميته علمی همايش و ارسال و دريافت نتايج داوری مقالات.
6. اطلاع رسانی درباره مقالات پذيرفته شده و اعلام اصلاحات مربوط به مقالات دارای نقص

 


به دليل دوری مسافت شرکت کنندگان، داوران، مديران و مسئولان همايش از يکديگر، کمبود زمان و هزينه بر بودن ارتباطات سنتی و همچنين کند بودن فرآيند های کاغذی همواره با مشکل مواجه بوده است.

اما امروزه با وجود وسايل ارتباطی نوين مانند اينترنت و تکنولوژی های مبتنی بر وب، پراکندگی جغرافيايي افراد اهميت خود را از دست داده و اطلاع رسانی و دريافت و ارسال اطلاعات بصورت بلادرنگ قابل انجام است، لذا به آسانی ميتوان امور مختلف مربوط به دبيرخانه همايش را بر مبنای وب (Web Based) انجام داد و تمام مستندات فرآيند ها را در سيستم نگهداری نموده و مورد استفاده قرار داد.

 

 

امکانات سیستم همایش ها:

• ارسال و پیگیری مقالات
• ارسال پوستر یا فایل ارائه مقاله
• ویرایش پروفایل شخصی
• پشتیبانی از چندین زبان
• مدیریت محورهای کنفرانس
• مدیریت تماس ها
• مدیریت امور مالی ثبت نام
• اطلاع رسانی به کاربران از طریق ارسال ایمیل               
• زمانبندی ارائه مقالات و گارگاه‌ها
• تعریف داوران
• ارجاع مقاله به داوران
• داوری آنلاین مقالات
• مشاهده جزئیات داوری توسط دبیرخانه کنفرانس
• مدیریت اعضای کمیته های کنفرانس
• مدیریت اخبار
• مدیریت کاربران
• معرفی برگزارکنندگان و حامیان
• ابزار ارسال ایمیل از طریق پنل مدیریت
• گالری تصاویر
• تولید گزارشات متنوع مدیریتی 
• تعریف پرسش نامه داوری
• دریافت چکیده و اصل مقالات
• میز کاری داور

قابل استفاده در:
• وزارت خانــه‌ها Technology-Global_Scalability
• سـازمـــــان‌ها
• دانشگـــــاه ها
• پژوهشکــده ها
• همایش های علمی
• کنگـــــــره ها