بانک مقالات

گروه کشاورزی و دامپزشکی

عنوان زمان برگزاری مقالات
هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران ۵ شهریور الی ۷ شهریور ۱۳۹۸
هشتمين همايش علوم علف هاي هرز ايران 27 August to 29 August 2019
مقالات
دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران ۹ شهریور الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
10ncame 30 August to 31 August 2016
مقالات
سومین همايش ملی كنترل بيولوژيك در كشاورزي ومنابع طبيعي ۱۳ بهمن الی ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
3rd national meeting on biocontrol in agriculture and natural resources of iran 2 February to 3 February 2016
مقالات
چهارمين همايش بين المللي جراحي دامپزشکي ۲۹ مهر الی ۱ آبان ۱۳۹۳
International Symposium Of Veterinary Surgery,isvs 2014 21 October to 23 October 2014
مقالات
هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي (بيوسيستم) و مکانيزاسيون ايران ۹ بهمن الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
the 8th national congress on agr.machinery eng.biosystem & mechanization 29 January to 31 January 2015
مقالات
1st International e-Conference on novel Food Processing ۸ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۱
1st International e-Conference on novel Food Processing 26 February to 27 February 2013
مقالات
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ۱۴ شهریور الی ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress 4 September to 6 September 2012
مقالات
اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران ۲ آذر الی ۳ آذر ۱۳۹۰
The first iranian conference on Urban Economics 23 November to 24 November 2011
مقالات
همایش ملی انار ۱۳ مهر الی ۱۴ مهر ۱۳۹۰
National Pomegranate Symposium 5 October to 6 October 2011
مقالات
کارگاه تخصصی تولید و فراوری محصولات کشاورزی ارگانيك 2 ۱ تیر الی ۱ تیر ۱۳۸۹
Organic Production & Proccessing Workshop 22 June to 22 June 2010
مقالات