دانشکده علوم ریاضی

عنوان زمان برگزاری مقالات
اولين سمينار استنباط شواهدي ۱۹ دی الی ۲۰ دی ۱۳۹۷
اولين سمينار استنباط شواهدي 9 January to 10 January 2019
مقالات
هشتمين سمينار آمار و احتمال فازي ۱۹ اردیبهشت الی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
هشتمين سمينار آمار و احتمال فازي 9 May to 10 May 2018
مقالات
سمينار نظريه عملگرها و كاربردهاي آن ۱۸ اسفند الی ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
the third seminar on Operator theory & its Application 8 March to 9 March 2017
مقالات
پنجمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردهاي آن ۲۹ دی الی ۳۰ دی ۱۳۹۵
5th seminar on Harmonic Analysis and applications 18 January to 19 January 2017
مقالات
نخستين همايش كاربران Geant4 در ايران ۲۹ اردیبهشت الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
geant4 18 May to 19 May 2016
مقالات
چهارمين سمينار آناليز تابعي و كاربردهاي آن , دانشگاه فردوسي مشهد ۱۲ بهمن الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
The fourth Seminar on Functional Analysis and its Applications 1 February to 2 February 2016
مقالات
هشتمين کنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات ۳۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴
The 8th International conference of Iranian Operations Research Society 21 May to 22 May 2015
مقالات
هفتمين همايش تركيبات جبري ايران ۲۴ مهر الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳
The 7th Algebraic Combinatorics Conference of Iran 16 October to 17 October 2014
مقالات
چهل و چهارمين کنفرانس رياضی ايران ۱۱ اردیبهشت الی ۸ شهریور ۱۳۹۲
The 44 th The Annual Iranian Mathematics Conference 1 May to 30 August 2013
مقالات
سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن ۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
سومين کارگاه موجک و کاربردهاي آن 21 March to 2 May 2013
مقالات