عنوان
نگرشي جامعه‌شناختي به انگيزه‌‌هاي شروع کسب و کار در زنان کارآفرين روستائي
نویسنده (گان)
پوررجب,پيمان;آزادمنش,شهرام;محمدي,محمدرضا
چکیده مقاله
امروزه مشارکت زنان، يکي از ابزارهاي اساسي توسعه است. يکي از اصلي‌ترين زمينه‌هاي مشارکت زنان در جامعه‌ي روستائي، ورود به کارآفريني يا خوداشتغالي است. اين مقاله با روش مروري(ترويجي) و با نگرشي جامعه‌شناختي انگيزه‌هاي زنان براي ورود به کارآفريني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. استقلال، رئيس خودبودن، کسب پايگاه اجتماعي، خودشکوفايي، رضايت برخي از انگيزه‌هاي ورود زنان به کارآفريني مي‌باشد. تحقيقات نشان مي‌دهد انگيزه‌هاي کارآفريني صرفا مادي يا اقتصادي نيست، بلکه انگيزه‌هاي اجتماعي نيز براي شروع کسب و کار موثر مي‌باشند. زمينه‌ي فرهنگي يا به بيان ديگر فرهنگ تاثير بسزايي بر کارآفريني دارد و انگيزه‌هاي کارآفريني به شدت موضوعي جامعه‌شناختي است. فرهنگ‌هايي که مشوق ريسک‌پذيري، خلاقيت، تحمل ابهام، جستجوي فرصت، مسئوليت‌پذيري فردي شکست يا موفقيت هستند مشوق‌هاي قوي براي شروع کسب و کار را به اعضاء خود ارائه مي‌دهند. دو رويکرد مهم در اين زمينه وجود دارد؛ رويکردي که معتقد است احترام و پايگاه اجتماعي بالاي کارآفرينان در يک جامعه مي‌تواند مشوق شروع کسب و کار باشد، که در تطبيق با وضعيت جامعه‌ي روستائي بايد گفت کار و تلاش در جامعه‌ي روستائي هميشه مورد احترام وارزش بوده و زنان روستائي پيشروان نقش و وظايف چندگانه‌ي جامعه‌ي روستائي بوده‌اند. ديدگاه دوم نيز معتقد است نارضايتي از وضع موجود، شغل قبلي، موقعيت‌هاي ناشناخته مي‌تواند مشوق کارآفريني باشد، اگر چه در جامعه‌ي روستائي چندان تنوع مشاغلي مشاهده نمي‌شود ليکن وقتي به وضعيت زنان روستائي دقت مي‌نمائيم برخي از زنان و دختران روستائي با نارضايتي از پايگاه اجتماعي‌شان، يا مقاومت در برابر فرهنگ مردسالارانه، کسب وکاري را آغاز نموده‌اند. ارائه‌ي آموزش‌هاي کارآفريني، ارائه‌ي تسهيلات اعتباري، حمايت‌هاي بيمه‌اي و بازاريابي از محصولات وخدمات زنان کارآفرين روستائي مي‌تواند زمينه‌هاي کارآفريني و اشتغال روستائي را بارور نمايد.

متن کامل مقاله