عنوان
بررسي توانمندي زنان در مديريت اجرايي روستا (نمونه مورد مطالعه روستاي سربالا، شهرستان تربت حيدريه
نویسنده (گان)
بوذرجمهري,خديجه;جواني,خديجه;بستاني,عليرضا
چکیده مقاله
با اصلاح قانون وظايف، تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي در سال 1382، تجربه اجرايي جديدي در عرصه مديريت روستايي شکل گرفت که همان راه اندازي دهياريها بود. با تاسيس دهياري ها علاوه بر شوراي روستا به عنوان قانون گذار و تصويب کننده برنامه هاي عمران روستايي، مديريت اجرايي امور روستا نيز به عهده دهياريها گذاشته شده است. به طور رسمي، براي اولين بار در کشور زنان روستايي از طريق حضور در شوراهاي روستا در مديريت روستايي مشارکت کردند. بي ترديد حضور و مشارکت واقعي زنان در گرو توانمندي آن¬ها است و توانمندسازي زنان مقدمه¬ي لازم براي حضور آن¬ها در جريان توسعه است. هدف اين مقاله که در آن بخشي از اطلاعات تحقيق وسيع¬تري ارائه شده، معطوف به شناخت و بررسي توانايي¬هاي زنان در مديريت اجرايي روستاست. نتايج تحقيق حاکي از آن است که مردم روستا به مدير اجرايي خود اعتماد و رضايت داشته و دهيار را به عنوان شخصي که باعث پيشرفت روستا شده است مي¬ستايند به طوري که از سال 1384 تا کنون سمت مديريت اجرايي روستا به دست زنان توانمند اجرا مي¬شود. بر طبق نتايج تحقيق دهيار در بعد اجتماعي، محيطي و کالبدي داراي توانمندي هاي قابل قبولي بوده است به طوري که رضايت پاسخگويان نمونه جامعه از گويه هاي رضايت کل از عملکرد دهيار، ميزان هماهنگي با شورا و جلب مشارکت اهالي در امرجمع آوري زباله به ترتيب با ميانگين 59/4،93/4، 86/4 به طور خوب مي باشد. مردم اذعان داشتن تلاشهاي دهيار براي زيبا سازي و اجراي طرح هادي قابل تقدير مي¬باشد و جنسيت و زن بودن هيچ مانعي براي پيگري و جلب مشارکت مردم در اجرايي طرح هادي نداشته است.

متن کامل مقاله