عنوان
فرصت ها، چالش ها و شيوه‌هاي مداخله در زمين هاي قهوه اي
نویسنده (گان)
اسمعيل پور,نجما;عليمي,سوگند;موسوي,سيد حجت
چکیده مقاله
امروزه، بازتوسعه زمين‌هايي که در گذشته کاربري‌هايي نظير صنعتي، تجاري داشتند اما به علت تغييرات در نيازهاي انسان‌ها، رشد جمعيت به اراضي رها شده تبديل شده‌اند، يکي از دغدغه‌هاي مديران و برنامه‌ريزان شهري کشور محسوب مي‌شود. اين زمين‌ها كه بعلت سابقه کاربري خود، بعضاداراي آلايندگي‌هاي مختلف بوده و منشا مشکلات اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي هستند، اراضي قهوه‌اي ناميده مي‌شوند. بخشي از اراضي محله کشتارگاه يزد، بعلت وجود سابقه کاربري‌هاي صنعتي و کشتارگاه و متعلقات آن، محل‌هاي تجمع و تفكيك زباله، داراي آلودگي‌هاي زيست‌محيطي است که از نظر اقتصادي و اجتماعي محله را با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو کرده است. در اين مقاله که به روش توصيفي- تحليلي انجام شده، پس مرور مباني نظري مربوط شامل فرصت‌ها و تهديدات اراضي قهوه‌اي، روش‌‌هاي باز توسعه آن و...، اقدام به شناسايي و طبقه‌بندي اراضي قهوه‌اي محله کشتارگاه گرديده و پس از توصيف برخي مشصخات و چالشها و فرصتهاي آن، شيوه‌هاي مداخله روي اين اراضي براي باز توسعه آنها در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي در اين محله ارائه شده‌است.

متن کامل مقاله