عنوان
گردشگري مذهبي و بررسي نحوه ي ارتقاي كيفيت اقامتگاه هاي ارزان قيمت شهرمشهد
نویسنده (گان)
لوني,مليحه;حسيني,اكرم
چکیده مقاله
ساماندهي فضا در معماري همواره در تعامل با موارد مختلفي همچون جامعه شناسي و فرهنگ و مذهب بوده است .مشهد با توجه به وجود حرم مطهر امام هشتم شيعيان جهان , از شهر هاي اصلي زيارتي و مذهبي جهان اسلام به شمار رفته و هر ساله پذيراي خيل عظيم زائرين بارگاه رضوي است. تامين امکانات اقامت موقت زائرين و ارائه خدمات در خور شان ايشان از عمده مسائلي است که شهر مشهد را در اين تعامل اجتماعي - اقتصادي متاثر مي نمايد . با توجه به تحقيقات انجام گرفته از سوي سازمان هاي مربوط به امر زيارت در سال 85 , حدود 73 درصد از زائرين , کم درآمد تلقي شده و شرايط اقامت ارزان قيمت براي اين قشر , مناسب نيست . ماهيت و ذات موضوع زيارت بارگاه رضوي از سويي و تاکيد بر وجود عدالت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي از سوي ديگر , اهميت توجه به کيفيت ساختاري اقامتگاههاي ارزان را روشن مي سازد . اين مقاله بر آن است تا پس از بررسي معناي شهرهاي اسلامي , مذهبي و زيارتي و تعريف زائر و زيارت و اقامت ارزان , به معرفي انواع اقامتگاه هاي ارزان در جهان و در ايران بپردازد تا بتواند پس از نقد و بررسي ساختار اين اقامتگاه ها در مشهد , پيشنهادها و راهکارهايي در جهت بهبود ساختار فضايي و کيفيت ارائه خدمات در حوزه طراحي ارائه نمايد تا بدين وسيله گردشگري مذهبي (زيارت) را در شهر مشهدرونق بيشتري بخشد.

متن کامل مقاله