عنوان
تدوين راهکارهاي عملياتي براي تحقق گردشگري مجازي با تاکيد بر محورهاي شهر ايراني-اسلامي
نویسنده (گان)
عسگري قوامي,سيده مهسا;صداقتي,عاطفه
چکیده مقاله
مراجعه به آيات قرآن کريم نشان از آن دارد که اصل مسأله گردشگرى، سير و جهانگردى و نيز برداشت و دريافت ژرف و عميق از اين سيروسفر, مورد عنايت و توجه خداوند متعال است. اين آيات ضمن تحريك و ايجاد انگيزه در مسلمانان براى حركت و گردش در جهان و سيروسفر در طبيعت، يادآور آن است که بايد همت كرد و رنج سفر برخود هموار ساخت تا از تجارب و راز و رمز تمدن ها آموخت. امروزه پيشرفت‌هاي تکنولوژيک در دنياي مجازي، سفر به دورترين نقاط دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است، به طوري که اگر فردي قصد دارد براي ديدن آثار تاريخي و طبيعي به شهر يا کشوري سفر کند، با مراجعه به سايت‌هاي گردشگري آن‌لاين مي‌تواند يک پيش‌سفري مجازي انجام دهد. نبود محدوديت زماني، نبود محدوديت مكاني و سرعت دسترسي به اطلاعات كم ‌هزينه، از ويژگي‌هاي مهم اين نوع گردشگري است كه رفاه گردشگر را افزايش مي‌دهد. و موجب مي شود آن ها در هر نقطه از جهان که هستند با استفاده از اين امکانات براي سفر خود برنامه‌ريزي کنند. در اين تحقيق روش مورد استفاده از نوع توصيفي- تحليلي است؛ و هدف کلي آن است که ضمن برقراري ارتباط بين محورهاي شهر اسلامي و اصول گردشگري مجازي، اين ارتباط را در وضعيت موجود گردشگري مجازي شهر مشهد بررسي کند؛ و سعي بر آن بوده که با در نظر گرفتن محورهاي شهر اسلامي، در نهايت اصول و راهکارهايي براي بهبود وضعيت گردشگري مجازي در شهر مشهد ارائه گردد.

متن کامل مقاله