عنوان
ارزيابي حس مکان در حرم امام رضا ع و تاثير آن بر هويت معنوي شهر مشهد
نویسنده (گان)
محمدي زارع,فاطمه;قصاب نژاد,نسترن
چکیده مقاله
شهر مقدس مشهد به عنوان پايتخت معنوي ايران هرساله مقصد گردشگران بسياري از سراسر دنيا ميباشد. مشهد االرضا (ع) با جمعيت کثير گردشگر سالانه بالاتر از شهرهايي همچون مکه مکرمه,مدينه منوره ,بيت المقدس (اورشليم) کربلاي معلي نجف اشرف سامرا واتيکان لهاسا و ... بزرگترين کلانشهر مذهبي جهان نام گرفته است.به نظر ميرسد وجود مقدس حرم امام رضا (ع) وتاثير آن بر کالبد معنوي شهر و حتي گردشگران قابل تامل و بررسي باشد.هدف از اين مقاله ارزيابي حس مکان در حرم امام رضا (ع) و تاثير آن بر هويت معنوي شهر مشهد ميباشد.در اين مقاله با بررسي مجموعه حرم رضوي و تاثير المانهاي معماري آن بر احساس زوار و با ديد وسيعتر بازتاب اين مجموعه بر بافت معنوي شهر مشهد مورد بررسي قرار ميگيرد.به نظر ميرسد حس مکان در حرم امام رضا (ع) و بعد معنوي آن بر هويت بخشي معنوي شهر مشهد ميتواند موثر باشد.

متن کامل مقاله