عنوان
تحليل فرايند بهسازي و نوسازي شهر حلب (سوريه)
نویسنده (گان)
کلابي,فرانک;کلابي,بهاره
چکیده مقاله
چكيده «شهر حلب بدليل قدمت چندين هزار ساله خود و همچنين موقعيت استراتژيک بين درياي مديترانه و رود فرات، از مهم ترين شهرهاي جهان باستان محسوب مي شده و در سال ۲۰۰۶ ميلادي به همراه شهر اصفهان و تمبکتو به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب گشته است. هسته تشکيل دهنده شهر حلب مانند اکثر شهرهاي تاريخي و به فراخور تاريخچه پشت سر گذاشته اش، داراي معضلات اساسي بافتهاي فرسوده بوده و تلاشهايي که دولت سوريه براي نجات اين شهر و هسته تاريخي آن در طول چند دهه اخير انجام داده است قابل توجه مي باشد؛ لذا اين مقاله کوششي در جهت آشنايي با اقدامات انجام شده در قالب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر حلب و همچنين تحليل اين اقدامات و ارائه راهبردهاي کلان مديريتي براي آينده رو به رشد اين شهر مي باشد. روش تحقيق اتخاذ شده براي انجام مطالعات به صورت روش اسنادي و کتابخانه اي و مدل استفاده شده براي آن در قالب ارائه جداول s.w.o.t مي باشد.

متن کامل مقاله