عنوان
بهبود هزينه امن کردن شبکه‌هاي حسگربي‌سيم با ارائه طرح جديد توافق‌کليد
نویسنده (گان)
حميدزاده,جواد;نيکزاد,زهره ;حسيني,عاطفه سادات
چکیده مقاله
امروزه استفاده از شبکه‌هاي‌حسگر‌‌بي‌سيم رشد و محبوبيت گسترده‌اي يافته‌است که به دليل کم‌هزينه بودن بالقوه اين شبکه‌ها براي انواع چالش‌هاي دنياي واقعي مي‌باشد. اين شبکه‌ها معمولاً براي انجام وظايف امنيتي حياتي مانند نفوذ و يا تشخيص نفوذ استفاده مي¬شوند بنابراين حفاظت از آن‌ها ضروري است. از طرفي اين شبکه‌ها در مقايسه با شبکه‌هاي سنتي محدوديت‌هاي زيادي دارند که پياده‌سازي مکانيسم‌هاي امنيتي بر روي آن‌ها را دشوارکرده ‌است. در اين تحقيق چند طرح پيشنهادي جديد براي امن‌کردن شبکه‌هاي‌حسگر‌‌بي‌سيم بررسي شده و سعي شده‌است با استفاده از مزاياي هر طرح يک روش جديد براي توافق‌کليد ارائه گردد تا سبب بهبود هزينه و کارايي شود. مقايسه‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که طرح پيشنهادي جديد نسبت به طرح‌هاي بررسي شده انعطاف‌پذيري بيش‌تري داشته، امنيت را در سطح مطلوبي حفظ کرده و هزينه رمزنگاري را نيز به‌طور قابل‌توجهي کاهش مي‌دهد.

متن کامل مقاله