عنوان
بکارگيري فيلتر MDBUTMF و الگوريتم PSO به منظور کشف و دفاع در برابر حملات سيل آساي SYN
نویسنده (گان)
مومني,محمد;آقاصرام,مهدي;لطيف,عليمحمد
چکیده مقاله
در حمله‌هاي SYN-flooding، حمله کننده با ايجاد ترافيک بي‌مورد و بي‌استفاده، حجم زيادي از منابع سرويس‌دهنده و پهناي باند شبكه را مصرف کرده و يا سرويس‌دهنده را به نوعي درگير رسيدگي به اين تقاضاهاي بي‌مورد مي‌كند. براي پي ريزي اين حمله، از ضعف پروتکل TCP در برقراري ارتباط بين دو کامپيوتر استفاده مي‌کنند، جايي که الگوريتم دست‌تکاني سه‌مرحله‌اي استفاده شده‌‌است. اين مقاله سيستم تحت حمله را با استفاده از تئوري صف‌بندي مدل‌سازي کرده و مساله‌ي دفاع در برابر حملات SYN-flooding را به يک مساله‌ي بهينه‌سازي نگاشت مي‌کند. سپس با استفاده از ترکيب فيلتر MDBUTMF و الگوريتم PSO روش پيشنهادي خود را ارائه کرده و به حل اين مساله مي‌پردازد. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که مکانيزم دفاعي پيشنهادي از نظر ميزان درخواست‌هاي بلوکه شده، احتمال موفقيت در برقراري ارتباط، کاهش احتمال موفقيت حمله‌کننده و همچنين استفاده‌ي بهينه از بافر اختصاص داده‌شده داراي کارائي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشد.

متن کامل مقاله