عنوان
بهبودي براي روش اصالت رنگ با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
نویسنده (گان)
محمودي سفيدکوهي,معصومه;يغمايي,فرزين
چکیده مقاله
رنگ توجه بسيار زيادي را در زمينه بينايي کامپيوتر به خود جلب کرده است. رنگ¬هاي موجود در تصوير با استفاده از خواص اشيا، سطوح و همچنين رنگ منبع نور تعيين مي¬شوند. هدف روش¬هاي اصالت رنگ، ارزيابي رنگ¬هاي موجود در تصوير با وجود تفاوت در رنگ منبع نور مي¬باشد. در اين مقاله الگوريتمي پيشنهاد شده¬است که تلاش مي¬کند تا الگوريتم Gray- World، که يک الگوريتم اصالت رنگ مبتني بر ويژگي¬هاي سطح پايين است را با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي بهبود بخشد. آزمايشات بر روي مجموعه تصاوير Color Checker انجام شده است. نتايج نشان مي¬دهد که الگوريتم پيشنهادي دقت روش Gray- World را در حدود 14 درصد بهبود بخشيده¬است.

متن کامل مقاله