عنوان
بکارگيري اتوماتاي يادگير براي پيشنهاد قيمت بهينه در محيط TAC-SCM
نویسنده (گان)
معتدل,آرمن;معصومي,بهروز
چکیده مقاله
يکي از مباحث مطرح در مديريت زنجيره تأمين، تعيين قيمت فروش کالاي توليدي مي‌باشد. مشتريان همواره به دنبال کالاهايي با قيمت پايين‌تر هستند و از طرفي توليدکننده‌اي را در اولويت خريد قرار مي‌دهند که کالاي با کيفيت بالا و با قيمت مناسب ارائه کند. توليد محصول در محيط TAC-SCM که از جمله فضاهاي موجود ايده‌آل براي تعريف و آزمون استراتژي‌هاي مختلف مطرح در مديريت زنجيره تأمين مي‌باشد با قطعات اوليه مشخصي انجام مي‌گيرد، لذا کيفيت محصول نقشي در انتخاب مشتري نخواهد داشت و بحث انتخاب قيمت فروش محصول مي‌تواند به عنوان چالشي براي شرکت‌کنندگان در اين مسابقات مطرح شود. با توجه به اينکه در اين محيط، عامل‌ها در راستاي بيشينه کردن موجودي حساب بانکي خود تلاش مي‌کنند، معرفي و توسعه روشي جهت انتخاب قيمت فروش بهينه که دو ويژگي سودآوري و رقابتي را برآورده نمايد، اهميت ويژه‌اي خواهد داشت. در اين مقاله، اتوماتاي يادگير جهت پيشنهاد قيمت به مشتري براي دريافت بيشترين تعداد سفارش به نسبت پيشنهادهاي داده شده، بکار رفته است. تأکيد روش پيشنهادي بر انتخاب قيمت فروش با توجه به بيشترين و کمترين قيمت سفارش روز قبل مي‌باشد و نتايج بدست آمده، رقابتي بودن و سودآوري قيمت فروش و عملکرد قابل قبول روش پيشنهادي را نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله