عنوان
بازسازي مدل سه بعدي چهره با استفاده از تصوير دو بعدي
نویسنده (گان)
شفيع زادگان,فاطمه;نقش نيلچي,احمدرضا
چکیده مقاله
با توجه به محدوديت‌هاي موجود و هزينه‌بر بودن توليد مدل‌هاي سه بعدي از طريق تجهيزات سخت‌افزاري، امروزه از روش‌هاي نرم‌افزاري براي توليد اين مدل‌ها استفاده مي‌شود. يکي از چالش‌هاي موجود در تبديل داده‌هاي دو بعدي به سه بعدي، تخمين عمق و يافتن بعد سوم از روي يک نمونه تصوير است. در اين مقاله به يک روش مؤثر براي بازسازي مدل سه بعدي چهره با استفاده از تصوير دو بعدي ارائه شده است. با استفاده از اين روش و با داشتن تنها يک نمونه تصوير از چهره فرد و مشخص بودن نقاط اصلي چهره، مي‌توان مدلي سه بعدي از آن به دست آورد. اين روش مبتني بر دسته‌بند تحليل اجزاي اصلي (PCA) است. در اين روش براي آموزش داده¬ها از تصوير نقشه عمق (Depth Map) و تحليل اجزاي اصلي استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده بهبود مدل بازسازي شده نسبت به روش مبتني بر تحليل اجزاي اصلي با استفاده از تصوير بافت (Texture) است.

متن کامل مقاله