عنوان
لچ استاتيک مقاوم در برابر خطاي نرم با تأخير و توان مصرفي پايين
نویسنده (گان)
سعادت زاده,علي اصغر;کريميان علي داش,حسين
چکیده مقاله
اهميت قابليت اطمينان مدارها و خصوصاً اثر تشعشعات کيهاني و اشکالات ناشي از برخورد اين ذرات به مدارات، با کاهش روزافزون ابعاد تکنولوژي و نيز ولتاژهاي عملياتي، به صورت چشمگيري افزايش يافته است. لذا امروزه بکارگيري روش هايي جهت افزايش مقاومت کلي مدار نسبت به برخورد ذرات پرانرژي به يکي از چالش برانگيزترين مباحث مربوط به طراحي مدارهاي ديجيتال تبديل شده است. در اين مقاله يک لچ مقاوم در برابر خطاي نرمِ ناشي از برخورد ذرات پرانرژي به سطح تراشه، جهت کاربرد در مدارهاي با قابليت اطمينان بالا معرفي مي‌گردد. اساس روش پيشنهادي استفاده از فيدبک هاي چندگانه به هنگام قرارگيري لچ در وضعيت نگهداري از داده است. شبيه سازي هاي انجام شده با نرم افزار HSPICE در تکنولوژي 65 نانومتر نشان مي‌دهد ساختار پيشنهادي قادر به حذف اثرات تک رخداد و نيز چندرخداد واژگوني بوده و در مقايسه با ساير مدارات مشابه، حداقل داراي کاهش حدود 13 درصدي پارامترهاي تأخير و توان مصرفي مي باشد.

متن کامل مقاله