عنوان
يک الگوريتم دقيق جهت شناسايي حمله تکرار گره در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم متحرک به کمک يک گره ناظر
نویسنده (گان)
جمشيدي,مجتبي;اثني عشري,مهدي;صيدي,پيمان;ميبدي,محمدرضا
چکیده مقاله
حمله تکرار گره (يا گره‏هاي کپي) يکي از حمله‏هاي مشهور و خطرناک عليه شبکه¬هاي حسگر بي‏سيم است. در اين حمله، دشمن وارد محيط شبکه شده و يک (يا چند) گره نرمال درون شبکه را ضبط مي‏نمايد. دشمن سپس، تمام توابع، برنامه‏ها و مواد قفل‏گذاري درون حافظه گره‏ ضبط شده را استخراج نموده و چندين گره کپي‏ از آن توليد و در شبکه تزريق مي¬کند. اين گره‏هاي کپي تحت کنترل دشمن مي‏باشند و از آن‏جا که داراي مواد قفل‏گذاري معتبر هستند، لذا به راحتي با ديگر گره‏هاي قانوني شبکه کليد مشترک برپا مي‏کنند و به مخابره مي‏پردازند. در اين مقاله، يک الگوريتم ساده و مقاوم به کمک يک گره ناظر جهت شناسايي گره‏هاي کپي در شبکه‏هاي حسگر متحرک ارائه مي‏گردد. ايده اصلي الگوريتم پيشنهادي، استفاده از اطلاعات همسايگي در طول تحرک گره‏ها‏ در محيط شبکه جهت شناسايي گره‏هاي کپي است. کارايي الگوريتم پيشنهادي از نقطه نظرهاي سربار ارتباطات، حافظه و پردازش ارزيابي گرديده و نتايج حاصل با ديگر الگوريتم‏هاي موجود مقايسه شده است که نتايج اين مقايسه، برتري الگوريتم پيشنهادي را مي‏رساند. هم‏چنين، الگوريتم پيشنهادي توسط شبيه‏ساز JSIM پياده‏سازي گرديده و با انجام يک‏سري آزمايش‏ها مشخص شد الگوريتم پيشنهادي قادر به شناسايي 100% گره‏هاي کپي است درحالي که احتمال تشخيص غلط آن نزديک به صفر است.

متن کامل مقاله