عنوان
مقابله با حمله سايبيل در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم ثابت به کمک قدم‏زني گره‏هاي ناظر و کشف نواحي مشکوک در شبکه
نویسنده (گان)
جمشيدي,مجتبي;خدادادي,علي رضا;اثني عشري,مهدي;ميبدي,محمدرضا
چکیده مقاله
با توجه به گسترش روزافزون شبکه‏هاي حسگر در زمينه‏هاي نظامي، محيط زيست، خدمات شهري و پزشکي، برقراي امنيت در اين شبکه‏ها امري مهم است. يکي از حمله‏هاي خطرناک شناخته شده عليه اين شبکه¬ها، حمله Sybil است که در آن يک گره بدخواه اقدام به انتشار چندين شناسه جعلي از خود مي¬کند. اين حمله به طور چشمگيري پروتکل¬هاي مسيريابي و عملياتي نظير رأي¬گيري و تجميع داده¬ها را تحت تأثير قرار مي‏دهد. در اين مقاله، يک الگوريتم جديد جهت شناسايي اين حمله در شبکه‏هاي حسگر بي‏سيم ثابت مطرح مي‏گردد. در الگوريتم پيشنهادي، تعدادي گره ناظر متحرک وجود دارد که به‏طور مداوم در محيط عملياتي شبکه قدم‏زني کرده و پس از شناسايي نواحي مشکوک به حمله سايبيل و ثبت اطلاعاتي راجع به اين نواحي در حافظه خود، اقدام به شناسايي حمله Sybil مي‏کنند. الگوريتم پيشنهادي توسط شبيه‏ساز JSIM پياده‏سازي گرديده و با انجام يک‏سري آزمايش‏ها، کارايي آن با ديگر الگوريتم‏هاي موجود، در قالب معيارهاي نرخ تشخيص درست و نرخ تشخيص غلط مقاسيه شده است. نتايج اين آزمايش‏ها حاکي از مطلوب بودن الگوريتم پيشنهادي است.

متن کامل مقاله