عنوان
تشخيص خودکار دستگاه و گام موسيقي سنتي ايراني مبتني بر تکنوازي سازهاي تار و سنتور
نویسنده (گان)
عبدالله زادگان,صابر;جعفري,شهرام;ديرند,مرتضي
چکیده مقاله
تشخيص دستگاه قطعات موسيقي سنتي ايراني همواره براي علاقه مندان موسيقي دستگاهي و رديف شده ي ايراني موضوعي بسيار پيچيده و جالب بوده که به دليل کاربردهاي فراوان آن در زمينه هايي مانند آموزش و آهنگ سازي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اين کار به واسطه صرف شنيدن يک قطعه موسيقي کار بسيار دشواري است و فقط اساتيد متبحر موسيقي و يا کساني که سالها به اين سبک موسيقي گوش داده و ساختار تمامي دستگاهها را شناخته اند مي توانند از عهده اين کار برآيند. همچنين براي دستيابي به اين هدف فقط مطالعه ساختار و تئوري موسيقي کافي نيست. در اين مقاله روشي خودکار و کارآمد ارائه شده است که در آن بر پايه استخراج نت هاي نواخته شده و فواصل فرکانسي آنها در قطعات تکنوازي مي توان دستگاه و گام يک قطعه موسيقي را مشخص کرد. در اين پژوهش، از دستگاه ها و گام هاي موسيقي متفاوت و سازهاي تار و سنتور استفاده شده است و به هيج سبک نوازندگي خاص محدود نشده است. که در پايان با دقت 93 % دستگاه و گام قطعات تکنوازي نواخته شده استخراج گشته است.

متن کامل مقاله