عنوان
ارائه يک مدل ايمن براي ذخيره سازي ابري معتمد با استفاده از ماژول پلت فرم معتمد
نویسنده (گان)
قانعي,هاتف;شيرازي,حسين
چکیده مقاله
ابر به طور کلي اشاره دارد به ذخيره داده هاي کاربران در يک سيستم ذخيره سازي خارجي که توسط يک شخص ثالث نگهداري مي شوند. بدين ترتيب کلاينت آن را در يک پايگاه داده از راه دور ذخيره مي کند. در حال حاضر، ارائه دهنده گان ذخيره سازي ابري به جاي ذخيره اطلاعات بر روي ديسک هاي سخت يا دستگاه هاي ذخيره سازي ماشين هاي کاربران، در استفاده از يک سيستم ذخيره سازي خارج، مکانيزم هاي بسياري را براي کنترل دسترسي ايجاد کرده اند. از جمله ايجاد مجوز سطح دسترسي براي هر کدام يک از فايل ها، تا از امنيت داده ها اطمينان پيدا شود. در اين مقاله، کار ما متفاوت از تحقيقات قبلي در اين زمينه است به طوريکه در اين مدل، ما دو پروتکل براي ذخيره و بازيابي داده طراحي کرده ايم که مبتني بر ماژول پلت فرم معتمد (TPM) مي باشد که از يک گره موسوم به شخص ثالث معتمد (TTP) استفاده شده است. وظيفه اين گره، تصديق و احراز هويت کاربران مي باشد و در ايمن کردن پروتکل هاي مربوط نقش بسزايي دارد. نوآوري ما در اين مدل استفاده از TTP براي گواهي کاربران با گواهينامه X.509 ، استفاده از يک ارتباط امن به نام SSL ، استفاده از دايرکتوري LDAP و ساير فن آوري ها است. علاوه بر اين ما استفاده از TPM نسخه 2 را به طور ساده معرفي کرده ايم.

متن کامل مقاله