عنوان
فشرده سازي متن در پيام هاي کوتاه فارسي
نویسنده (گان)
سليمانيان,محبوبه;پويان,علي اکبر;مشايخي,هدي
چکیده مقاله
هدف اصلي در اين مقاله، ارائه تکنيکي جهت فشرده سازي پيام هاي کوتاه فارسي است. نياز به کاهش داده هاي ارسالي و صرفه جويي در پهناي باند، فشرده سازي را به امري مهم تبديل نموده است. در اين مقاله، فشرده سازي متن کوتاه فارسي مورد بررسي قرار گرفته و الگوريتم B64pack به همراه الگوريتم هاي فشرده سازي معروفي از جمله Huffman، Run Length Encoding، Shannonfano و Lzw که همگي از الگوريتم هاي فشرده سازي بدون اتلاف هستند پياده سازي شده و از لحاظ ميزان و سرعت فشرده سازي با هم مقايسه شده اند. لازم به ذکر است از اين الگوريتم ها در فشرده سازي متون لاتين استفاده شده و نتايجي از آن در فشرده سازي متون کوتاه فارسي در دست نيست. نتايج بدست آمده نشان مي دهد الگوريتم B64pack با توجه به عدم نياز به استفاده از هدر فايل سرعت اجراي بيشتري را داراست و در صورت استفاده از واژه نامه در اين فشرده سازي ميزان نرخ فشرده سازي آن نيز به نحو مطلوبي افزايش خواهد يافت. با توجه به حجم بالاي ارسال انواع پيام هاي کوتاه (براي مثال پيامک و چت)، فشرده سازي پيام هاي کوتاه مي تواند صرفه جويي بالايي را در پهناي باند شبکه به ارمغان آورد.

متن کامل مقاله