عنوان
رسائل و مسائل: توسعه يک‌ پيکره‌ متني فارسي پرسش و پاسخ
نویسنده (گان)
برشبان,ياسمن;يوسفي‌نسب,حامد;ميرروشندل,سيد ابوالقاسم
چکیده مقاله
سيستم‌هاي پرسش‌و‌پاسخ، زيرشاخه‌اي از علوم پردازش زبان طبيعي و بازيابي اطلاعات محسوب مي‌شوند که در چند دهه‌ اخير مورد علاقه زياد محققين قرار‌گرفته‌اند و پيشرفت‌هاي قابل‌توجه‌اي در اين زمينه، بخصوص در زبان انگليسي انجام شده‌است. با توجه به رشد فزاينده‌ علاقه‌مندي به اين زمينه‌ پژوهشي، نياز به در اختيار داشتن منابع داده‌اي مناسب براي آن، به خوبي احساس مي‌شود. در اين مقاله، مراحل کامل توسعه‌ يک پيکره پرسش و پاسخ با نام رسائل و مسائل در زبان فارسي شرح داده خواهد شد. مي‌توان اظهار کرد که اين پيکره در نوع خود، اولين پيکره مربوط به پرسش و پاسخ با چنين ويژگي‌هايي براي زبان فارسي است. اين پيکره شامل 2,118 سوال غيرحقيقت و 2,051 سوال حقيقت است که مي‌تواند براي يادگيري کليه مولفه‌هاي سيستم‌هاي پرسش و پاسخ شامل دسته‌بندي سوال، بازيابي اطلاعات و استخراج پاسخ، به صورت رايگان مورد استفاده عموم قرار گيرد.

متن کامل مقاله