عنوان
تشخيص خودکار مراکز عروق کرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب با استفاده از رديابي درختي ساختارهاي سه بعدي
نویسنده (گان)
صالحي,نسرين;نقش نيلچي,احمدرضا
چکیده مقاله
امروزه يکي از پرکاربرترين روش‌هاي تصويربرداري پزشکي، روش تصوير‌برداري پرتونگاري مقطعي (CTA) است. اين روش به عنوان يک روش غير مهاجم براي نمايش قلب و عروق کرونري شناخته شده‌است. با استفاده از اين تصاوير وجود، بزرگي و نوع پلاک در محل گرفتگي رگ ها قابل تشخيص است. به منظور استفاده کلينيکي از اين تصاوير و همچنين کاهش ميزان خطا و زمان تشخيص، الگوريتم هاي تشخيص مراکز عروق کرونري مي‌توانند بسيار مفيد باشند. هدف اين مقاله طراحي يک الگوريتم کاملا خودکار براي استخراج مراکز عروق کرونري در تصاوير سي‌تي‌اي است. در اين الگوريتم، براي مکان يابي دقيق نقاط شروع عروق کرونري سمت چپ و راست از فيلتر فرانگي (Frangi) استفاده شده است. در ادامه نيز براي رديابي ساختار‌هاي سه بعدي رگ از يک الگوريتم رديابي درختي استفاده مي‌شود. اين الگوريتم با استفاده از پايگاه داده استاندارد روتردام (Rotterdom) ارزيابي شده‌است. ميانگين دقت و ميانگين درصد همپوشاني در الگوريتم ارائه شده به ترتيب 0/25 ميليمتر و %85/24 است. همچنين الگوريتم ارائه شده در اين مقاله توانسته است عملکرد مناسبي را نسبت به ديگر الگوريتم هاي ارائه شده در اين حوزه از نظر دقت و سرعت داشته باشد.

متن کامل مقاله