عنوان
‫تشخيص روبات هاي وب با معرفي ويژگي هاي جديد‬
نویسنده (گان)
جلالي,مهرداد;معطر,محمدحسين;محمدي شانديز,مريم
چکیده مقاله
‫تشخيص روبات هاي وب از انسان ها به دلايل زيادي از جمله برخي رفتارهاي خرابکارانه آنها نظير راه اندازي حملات ‪،DDOS‬‬ ‫مصرف قابل ملاحظه پهناي باند شبکه و منابع سرور داراي اهميت بالايي مي باشد. تاکنون نيز تحقيقات زيادي بر روي روبات هاي‬ ‫وب و مشخصات آنها انجام شده است. از جمله اين تحقيقات مي توان به تحليل فايل ثبت وقايع سرور اشاره کرد. از آنجاييکه نکته‬ ‫کليدي در توصيف روبات هاي و ب بر اين اساس، مشخص کردن فيلدهايي است که مي خواهند مورد آزمايش قرار بگيرند، در اين‬ ‫مقاله ضمن استفاده از ويژگي هاي معرفي شده در کارهاي قبلي که از فايل ثبت وقايع استخراج مي شوند، به معرفي دو ويژگي جديد‬ ‫نوع مرورگر و نوع دستگاه ارسال کننده درخواست با استفاده از رشته عامل کاربر در هر رکورد از فايل ثبت وقايع، پرداخته مي شود و‬ ‫کارايي آنها در بهبود مسئله تشخيص روبات هاي وب با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي نشان داده مي شود. براي بررسي کارايي‬ ‫7 طبقه بند مورد استفاده نيز از معيارهاي ‪ Precision ،Recall‬و 1‪ F‬استفاده مي شود. علاوه بر اين از منحني ‪ ROC‬براي سنجش‬ ‫نتايج استفاده شده است.‬

متن کامل مقاله