عنوان
طراحي يک زبان جهت مدل‌سازي محيط‌هاي واکنش اضطراري
نویسنده (گان)
آدم زاده,طاهره;زماني,بهمن;فاطمي,افسانه
چکیده مقاله
يک زبان مدل‌سازي عبارت است از مجموعه‌اي از مفاهيم استخراج شده از دامنه‌ي مورد نظر و مجموعه‌اي از قيودي که بر روي اين مفاهيم تعريف مي‌شود. در اين مقاله، يک زبان مدل‌سازي خاص مرحله‌ي واکنش از دامنه‌ي محيط‌هاي واکنش اضطراري ارائه شده است که بر مبناي متاکلاس‌هاي UML است. در طراحي اين زبان، از مفاهيم تعريف شده در زبان مدل‌سازي DMM و MAS-ML استفاده شده است. فرايند طراحي زبان ارائه شده، در سه مرحله‌ي گسترش مدل نحوي، گسترش مدل گرافيکي و گسترش مدل دامنه توضيح داده شده است. در طراحي زبان مدل‌سازي ارائه شده، چارچوب تائو و زبان مدل‌سازي MAS-ML گسترش داده شده‌اند. با استفاده از اين زبان، مدل‌سازي مرحله‌ي واکنش از محيط‌هاي واکنش اضطراري، راحت‌تر و سريع‌تر انجام شده و نيازي به يادگيري دانش محيط‌هاي واکنش اضطراري توسط همه‌ي توسعه‌دهندگان يک تيم نيست. به‌علاوه، سطح تجريد بالا رفته، سرعت روند توسعه افزايش پيدا کرده و نسبت به زبان‌هاي مدل‌سازي همه منظوره مثل UML، طراح به مفاهيم دامنه نزديک‌تر خواهد شد.

متن کامل مقاله