عنوان
تشخيص و جلوگيري حمله کرم چاله در پروتکل‌هاي مسيريابي خوشه‌بندي
نویسنده (گان)
حسيني سنو,سيد امين;حيدري,معصومه
چکیده مقاله
حمله کرم چاله در ميان ساير حملات، حمله‌‌اي شديد در شبکه‌هاي سيار موردي است. راهکارهاي موجود براي تشخيص حملات کرم چاله شامل packet Leash، SECTOR، DELPHI، RTT-TC، TTM و غيره است. اين راهکارها به سخت افزار خاص يا همزماني نياز داشته و يا سربار زيادي دارند. در اين مقاله روشي براي تشخيص حملات کرم چاله با استفاده از جدول همسايگي خوشه‌ها و اندازه‌گيري RTT ارائه کرده‌ايم. اين کار را در دو مرحله انجام مي‌دهيم. مرحله اول، اندازه گيري RTT بين گره‌هاي متوالي و تعيين لينک‌هاي مظنون به کرم چاله و در مرحله دوم، با استفاده از جدول همسايگي خوشه‌ها لينک‌هاي مظنون را با دقت بررسي مي‌کند. الگوريتم پيشنهادي به کمک شبيه ساز NS2 بر روي پروتکل CBRP پياده سازي و ارزيابي شده است. طبق تحليل‌هاي انجام شده روش پيشنهادي عملکرد تشخيصي بالايي دارد ضمن اينکه سربار زيادي اضافه نمي کند.

متن کامل مقاله