عنوان
UGA، الگوريتمي بر پايه‌ي الگوريتم ژنتيک براي استخراج قواعد دسته بندي براي داده هاي غير قطعي
نویسنده (گان)
اسدي ابوالوردي,آوا;هراتي زاده,سامان;زارع,هادي
چکیده مقاله
همواره تشخيص صحيح بيماري يکي از مشکلات بشر بوده است. امروزه با پيشرفت در حوزه ي علوم کامپيوتر، مي توان از راهکارهاي رايانه اي براي حل اين مشکل استفاده کرد. يکي از اين راهکارها، استفاده از يادگيري ماشين و داده کاوي مي باشد. در اين حوزه، تا کنون کارهاي زيادي صورت گرفته، ولي بيشتر تلاش ها، با فرض قطعي بودن داده، انجام شده ند و اين در حالي است که در حوزه ي پزشکي، احتمال بوجود آمدن داده ي غير قطعي، وجود دارد. عدم قطعيت داده ها، ناشي از محدوديت ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و همچنين حفظ حريم خصوصي شخص مي باشد. براي رسيدن به اين هدف، تکنيک هاي بسياري وجود دارد، ولي از آنجا که پزشکان، تمايل بسياري براي دانستن نحوه ي نتيجه گيري دارند، به تکنيک هاي مبتني بر قاعده، که درک و فهمشان براي افراد بسيار ساده است، علاقه ي بيشتري دارند. از اين رو، ما با توجه به عدم قطعيت داده ها و با توجه به مزاياي الگوريتم هاي مبتني بر قاعده، روشي جديد براي تشخيص بيماري ارائه داديم. روش ارائه شده ي ما، با استفاده از الگوريتم ژنتيک، قواعد دسته بندي فازي، براي تشخيص بيماري، از داده استخراج مي کند. نتايج بدست آمده از روش پيشنهادي، نشان مي دهد که اين روش، از روش هاي مبتني بر قاعده ي ديگري که تا کنون ارائه شده اند، دقيق تر است.

متن کامل مقاله