عنوان
استخراج خودکار ارتباط بين فناوري‌ها با روش داده‌کاوي
نویسنده (گان)
عظيمي,ساسان;ويسي,هادي ;رحماني,روح‌الله
چکیده مقاله
در اين مقاله، روشي براي يافتن ارتباط بين فناوري‌ها ارائه شده است که هدف آن يافتن فناوري‌هايي است که بيشترين ارتباط را با يک فناوري خاص دارند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که براي رشد يک فناوري در محيطي فناورانه، بايد به فناوري‌هاي مرتبط با آن توجه نمود. در روش ارائه شده، ترکيبي از روش‌هاي وب‌کاوي و داده‌کاوي براي حصول نتيجه بکار گرفته شده است. هدف اصلي از اين کار، ابداع روشي قابل تکرار توسط رايانه است تا بتوان با کمک آن، ارتباط فناوري‌ها را که به طور دائم در حال تغيير است، استخراج و روزآمد نمود. اين روش از شش فاز تشکيل شده است که بجز فاز اول که تهيه داده‌هاي ورودي است و فاز آخر که تحليل نتايج است، ساير فازها توسط الگوريتم‌هاي ابداع شده و به صورت خودکار انجام گرفته‌اند. تحليل بيش از 8 ميليون عبارت بدست آمده نشان مي‌دهد که روش پيشنهاد شده نتايج قابل قبولي ارائه مي نمايد اما پيشنهادهاي مختلفي براي بهبود روش قابل ارائه است که به برخي از آنها در مقاله اشاره شده است.

متن کامل مقاله