عنوان
ارائه راهکار جديد امن توافق کليد براي سيستم هاي VOIP
نویسنده (گان)
خسروي رشتخواري,حسين;محمديان,حسام;يغمايي مقدم,محمدحسين
چکیده مقاله
با فرا گير شدن فناوري صدا بر بستر IP و فراگير شدن استفاده از آن به علت هزينه پايين و قابليتهاي فراوان آن نسبت به سيستم هاي قديمي تلفن، چالشهاي امنيتي جديدي را نيز ايجاد کرده است. از آنجا که پروتکل ارتباطي SIP به عنوان پروتکل علامت دهي در تکنولوژي VOIP بسيار مورد استفاده است. امن سازي اين پروتکل تاثير زيادي در کاربرد بيشتر VOIP دارد . روش اصلي احراز هويت در پروتکل SIP روش HTTP-Digest مي باشد که در سطح امنيتي خوبي قرار ندارد . مساله اصلي تحقيق امن سازي ارتباطات ميان دو کاربر در شبکه اينترنت که از تکنولوژي VOIP استفاده ميکنند و هدف ارائه يک پروتکل امن با حفظ کارايي سيستم و دارا بودن کمترين سربار پردازشي به منظور حداقل تاخير در ارتباطات و ايجاد ارتباط بلادرنگ ميباشد.

متن کامل مقاله