عنوان
طراحي و پياده سازي سيستم تصميم¬يار هوشمند براي تصميم گيري در خصوص فروش محصولات در زنجيره توليد گوشت مرغ
نویسنده (گان)
بشيري,ميثم ;محبي,آزاده
چکیده مقاله
با توجه به ساختار رقابت کامل حاکم در صنعت طيور ايران، به‌کارگيري سيستم‌هاي تصميم يار براي پشتيباني تصميم‌گيرنده در تصميمات حياتي از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. در اين تحقيق، يک سيستم تصميم يار طراحي شده که قادر است شرکت‌هاي زنجيره¬اي يکپارچه توليد گوشت مرغ را جهت اتخاذ تصميم درست مبني بر فروش جوجه‌هاي يک‌روزه يا پرورش آنها و فروش بصورت مرغ پشتيباني نمايد. قيمت‌هاي تمام‌شده با توجه به هزينه‌هاي خوراک، واکسن، دارو، خدمات فني، استهلاک و غيره محاسبه مي‌شود. قيمت‌هاي بازار نيز، با توجه به روند قيمت‌هاي بازار در پنج سال گذشته با رويکرد سري زماني پيش¬بيني مي‌شود که براي پيش‌بيني از شبکه عصبي استفاده مي‌شود. اين سيستم قابليت اين را دارد که قيمت‌هاي فوق را براي زمان‌هاي مختلف محاسبه کند. همچنين، سيستم طراحي شده قادر به انجام تحليل حساسيت و تحليل چه مي‌شود اگر و تحليل جستجوي هدف روي جواب نهايي است که کاربر را در انتخاب استراتژي صحيح کمک مي‌کند.

متن کامل مقاله