عنوان
ارائه¬ي يک روش پويا براي جايابي ماشين¬هاي مجازي با هدف کاهش زمان پاسخ
نویسنده (گان)
عبادي فرد,فاطمه;اکبري,احمد
چکیده مقاله
مسأله¬ي جايابي ماشين¬هاي مجازي يکي از مهمترين مسائلي است که بايد توسط فراهم¬کنند¬گان بستر ابر در مراکز داده در¬نظر گرفته شود. استفاده از راه¬حل مناسب براي اين مسأله¬ اين امکان را به فراهم¬کنندگان بستر ابر مي¬دهد، تا از منابع موجود بيشترين استفاده را داشته باشند؛ همچنين با تامين پارامترهاي کيفيت سرويس، سبب افزايش رضايتمندي مشتريان شوند. اغلب راه¬حل¬هايي که در رابطه با اين مسئله وجود دارند، درصدد بهبود يکي از معيار¬هاي کيفيت سرويس مي¬باشند و براي تامين اين هدف از روش¬هاي مختلف استفاده مي¬کنند. در اين مقاله يک راه¬حل پويا براي مسأله¬ي جايابي ماشين¬هاي مجازي ارائه کرده¬ايم، که بر¬اساس وضعيت حال¬حاضر ميزبان، تصميم¬گيري مي¬کند. هدف از الگوريتم پيشنهادي تامين معيار¬هاي کيفيت سرويس از جمله بهبود در زمان پاسخ و زمان انجام طولاني¬ترين کار توسط ماشين¬هاي مجازي، با انتخاب ميزبان مناسب مي¬¬باشد. الگوريتم پيشنهادي به ما کمک مي¬کند، تا با درنظر گرفتن قابليت¬هاي هر يک از ماشين¬هاي فيزيکي و استفاده از روش مناسب جهت توزيع درخواست¬هاي ماشين مجازي، علاوه¬بر استفاده¬ي بهينه از منابع، سبب کاهش زمان پاسخگويي و تامين معيار¬هاي کيفيت سرويس شويم. نتايج شبيه¬سازي نشان مي¬دهد که روش پيشنهادي بهبود خوبي را در زمان پاسخ، نسبت به روش¬هايي که معيار آنها ميزان بهره¬وري منابع مي¬باشد، دارد.

متن کامل مقاله