عنوان
مبهم سازي نرم‌افزار به‌وسيله‌ي شبکه‌هاي پتري چند نخي
نویسنده (گان)
خانجاني,محمد;پارسا,سعيد
چکیده مقاله
مبهم سازي در مفهوم کلي، تکنيکي است که باعث مي‌شود تا خواندن و تحليل کدهاي يک برنامه سخت‌تر شود که باهدف امنيت نرم‌افزار موردنظر صورت مي‌گيرد. براي مهندسي معکوس به‌طورمعمول از گراف جريان کنترلي استفاده مي‌شود. درنتيجه مي‌بايست اين گراف جريان کنترلي را به طريقي مبهم نمود. در اين مقاله گراف جريان کنترلي با استفاده از شبکه‌هاي پتري و چند نخي مبهم مي‌شود. بحث اصلي بر سر تقسيم کدها به قسمت‌هايي مي‌باشد به‌طوري‌که برنامه در نخ‌هاي جداگانه اجرا شود. اين نخ‌ها مي‌بايست توسط مدير نخ، مديريت شوند تا در اجراي آن‌ها مشکلي پيش نيايد. هر چه شبکه پتري که براي مدل‌سازي برنامه استفاده مي‌شود پيچيده‌تر باشد، مهندسي معکوس آن نيز دشوارتر مي‌شود.

متن کامل مقاله