عنوان
طراحي مدار تمام جمع‌کننده تک‌بيتي کم‌توان به کمک NOR، NAND و Majority-not خازني 3 ورودي بر پايه ساختار ديناميك چند خروجي
نویسنده (گان)
رضائي,شيما;ناوي,کيوان
چکیده مقاله
اين مقاله شامل طراحي دو مدار تمام جمع‌کننده تک‌بيتي کم‌توان با NOR، NAND و Majority-not خازني 3 ورودي بر پايه ساختار ديناميک چند خروجي مي‌باشد. دو مدار جمع‌کننده پيشنهادي و تعدادي از مدارهاي جمع‌کننده ديگر با تکنولوژي 0/18μm شبيه‌سازي شده است. نتايج شبيه‌سازي بهبود قابل ملاحظه‌اي را از نظر توان مصرفي و حاصلضرب توان – تأخير نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله