عنوان
يک رويکرد چند هدفي براي زمانبندي جريان کاري در محيط‏هاي ابري
نویسنده (گان)
شيردل مفرنقا,سهيلا;ابريشمي,سعيد
چکیده مقاله
ابرهاي محاسباتي يک تکنولوژي جديد است که به دليل استفاده از تکنيک‌هاي خاص مانند مجازي سازي، روز‏به‏روز در حال مشهورتر شدن مي‌باشد. اين تکنولوژي خدمات مختلف سخت‏افزاري، نرم‏افزاري و سکو را به کاربران سرتاسر جهان بر مبناي پرداخت به اندازه استفاده ارائه مي‌دهد.يکي از مسائل مهمي که در ابرهاي محاسباتي مطرح است، مسئله زمانبندي برنامه‌هاي کاربردي مختلف بر روي منابع موجود است به‏طوري که نيازهاي کيفيت سرويس مورد‏نظر کاربر مانند حداقل شدن زمان اجرا و هزينه نيز تامين شود. از‏جمله اين برنامه‌هاي کاربردي مي‏توان به برنامه‏هاي موازي با جفت‏شدگي شل يا همان برنامه‌هاي جريان کاري اشاره کرد. از‏اين‏رو در اين پژوهش الگوريتمي براي زمانبندي چند هدفه برنامه‌هاي جريان کاري در ابرهاي محاسباتي ارائه شده‏است که در آن از ترکيب الگوريتم‌هاي کلوني زنبور عسل، Min-Min و توابع آشوب استفاده شده‏است و همزمان قادر مي‌باشد دو معيار هزينه و زمان اجرا را بهينه سازد. با توجه به نتايج بدست‏آمده از اجراي الگوريتم پيشنهادي و الگوريتم کلوني زنبور عسل استاندارد بر روي داده‌هاي يکسان، مشخص شد که الگوريتم پيشنهادي داراي کارآيي بالاتري نسبت به الگوريتم کلوني زنبور عسل استاندارد مي‏باشد.

متن کامل مقاله