عنوان
استخراج حقايق از متون فارسي براي تبديل به قالب RDF
نویسنده (گان)
فدايي تبريزي,طوبي;کاهاني,محسن;عسگريان,احسان
چکیده مقاله
با توجه به حجم عظيم دانش و اطلاعات بشر و رشد روزافزون مستندات در زمينه‌هاي مختلف، پردازش زبان‌هاي طبيعي و تبديل متون به دانش قابل فهم براي ماشين، مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از سيستم‌هاي استخراج اطلاعات مي‌توان بطور خودکار پايگاه دانشي ساخت‌يافته از متون ايجاد کرد. در واقع هدف يک سيستم استخراج اطلاعات، استخراج حقايق از متون غيرساخت‌يافته و نمايش آنها در قالب‌هاي ساخت‌يافته مانند سه‌گانه‌ها مي‌باشد. اگر حقايق در قالب معنايي RDF نگاشت شوند، مي‌توان اطلاعات مورد نياز را با ساخت و ارسال پرس‌وجوهاي SPARQL روي پايگاه دانش بدست آورد. در اين مقاله، روشي براي استخراج آزاد حقايق از متون زبان فارسي پيشنهاد شده است که در آن استخراج حقايق در سطح جمله و بر اساس تشخيص افعال و روابط وابستگي‌ بين اجزاي جمله انجام مي‌شود. راه‌کار پيشنهادي، حقايق براي تبديل به قالب RDF آماده‌سازي مي‌کند. نتايج حاصل از ارزيابي نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي در استخراج حقايق موفق بوده و باعث بهبود دقت و فراخواني نسبت به سيستم‌هاي موجود مي‌شود.

متن کامل مقاله