عنوان
پياده سازي مکانيزمي کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏ هاي VoIP: رويکردي مبتني بر لايه انتقال
نویسنده (گان)
منتظرالقائم,احمدرضا;يغمايي مقدم,محمد حسين ;حسيني سنو,سيد امين
چکیده مقاله
SIP يک پروتکل سيگنالينگ لايه کاربرد براي ايجاد، مديريت و خاتمه جلسات چند رسانه‏ اي در شبکه‏ هاي VoIP مي ‏باشد که توسط سازمان IETF استاندارد شده است. اين پروتکل به عنوان هسته اصلي شبکه‏ هاي نسل آينده توسط ITU نيز به رسميت شناخته شده است. وقتي که اين شبکه به دلايلي مانند طراحي نامناسب، ازدحام آني، خطاي اجزاء و کاهش ناگهاني ظرفيتِ پردازشي، تحت اضافه بار قرار مي ‏گيرد، کارايي ‏اش به شدت افت مي ‏کند. از آن‏جا که نمي ‏توان به طور کامل جلوي اضافه بار را گرفت، مهم است که پروکسي ‏هاي SIP را به يک مکانيزم موثر کنترل اضافه بار مجهز کرد. در اين مقاله جهت کاهش اضافه بارِ پروکسي SIP، از توانمندي‏ هايِ پروتکلِ TCP در لايه انتقال استفاده شده است. عمده فعاليت ‏هاي موجود در اين زمينه با فرض SIP بر روي UDP مي‏ باشد که در عمل گذردهي بهينه ‏اي را نتيجه نمي ‏دهد. ما براي ارزيابي اين رويکرد از پروکسي متن باز Asterisk استفاده نموديم. نتايج پياده سازي ما در يک بستر واقعي، حاکي از بهبود کارايي پروکسيِ Asterisk در شرايط اضافه بار مي ‏باشد.

متن کامل مقاله