عنوان
ارائه مدل اعتماد پويا و مقاوم در برابر توصيه‏ هاي ناعادلانه
نویسنده (گان)
توکلي,مريم;شاکري,حسن
چکیده مقاله
با پر رنگ شدن رد پاي فناوري‌هاي نوين در زندگي روزمره‌ي کنوني، تشکيل جوامع از حدود فيزيکي خود فراتر رفته و شبکه‌هاي گوناگوني از هويت‌هاي مجازي، با هدف برقراري ارتباط و به اشتراک‌گذاري و تبادل اطلاعات، شکل‌گرفته‌اند. ارتباطات در اين محيط بين افراد ناشناس و بدون حضور نهاد مرکزي شکل مي‏گيرد؛ بنابراين تعاملات در چنين فضايي، مقتضيات خاص خود را مي‌طلبد و اعتماد نقش مهمي در شکل‌گيري روابط بين کاربران ايفا مي‌کند. مديريت اعتماد، يک راه حل امنيتي براي جوامع باز است. با وجود اين يك سيستم مديريت اعتماد خود در برابر حملات و رفتارهاي بدخواهانه، آسيب‌پذير مي‌باشد. در اين مقاله قصد داريم مدل اعتمادي معرفي نماييم که پويا بوده، در برابر رفتار متغير با زمان عامل‏ ها واکنش نشان دهد و علاوه بر آن در برابر توصيه ‏هاي ناعادلانه‏ ي افراد مخرب نيز مقاوم باشد. در ارائه‏ ي روشي براي مقابله با رفتار متغير با زمان، اين نکته که عامل‌ها در طول زمان، رفتار متغيري از خود نشان مي‌دهند مد نظر قرار داده‌شده و از اين رو تجربيات هر نود، بنا بر زمان کسب آن، ارزش‌گذاري گرديده است. راهبرد مدل پيشنهادي براي مقابله با توصيه‌هاي ناعادلانه نيز، محاسبه‌ي ضريب اطمينان به عوامل پيشنهاددهنده مي‌باشد و علاوه بر آن از ترکيب اعتماد مستقيم و توصيه‌اي با ضريبي که در مورد نحوه‌ي محاسبه‌ي آن تحقيق شده است، براي مقابله با اين نوع حمله استفاده مي‌گردد. نتايج آزمايش‌هاي انجام‌شده براي ارزيابي مدل پيشنهادي نشان‌دهنده افزايش دقت تخمين اعتماد در حضور اين حملات نسبت به مدل‌هاي موجود است.

متن کامل مقاله