عنوان
ادغام آماري تصاوير ماهواره لندست به منظور رنگي سازي باند با وضوح بالا
نویسنده (گان)
خسروي,محمدرضا;رستمي,حبيب;کشاورز,احمد;منصوري,سليمان
چکیده مقاله
در تفسير تصاوير سنجش از دور امکان دارد تصاويري که توسط سنجنده¬ هاي مختلف تهيه مي¬شوند در همان حالت اوليه قابل درک نباشند يا نتوان اطلاعات زيادي از آنها استخراج کرد. براي آن که بتوان درک بصري خوبي از تصوير به دست آورد، لازم است تا در ابتدا يک سري از پيش پردازش ها و تصحيحات اوليه و سپس يک سري از پردازش هاي اصلي جهت تحليل دقيق¬تر روي تصوير انجام شود. روش¬هاي متفاوتي براي پردازش وجود دارند که وابسته به نوع تصوير سنجش از دور، متفاوت¬اند. روشي که قصد داريم در اين مقاله به آن بپردازيم، استفاده از رنگ¬هاي طبيعي يک تصوير اپتيکي به منظور اضافه کردن رنگ به تصوير سياه و سفيد ماهواره¬اي است و ما را قادر مي¬سازد تا تصوير سياه و سفيد مربوط به باند با بالاترين وضوح سنجنده OLI ماهواره لندست8 را بهتر مشاهده نماييم. ويژگي مهم اين روش استفاده از يک درون¬يابي آماري جهت بهبود کيفيت رنگ در کنار حفظ وضوح بالا در تصوير رنگي شده است و در عمل نيز شباهت قابل قبول براي رنگ¬هاي خروجي به¬دست آمده است.

متن کامل مقاله