عنوان
کشف دستبرد علمي مبتني بر شيوه‌هاي بازيابي اطلاعات
نویسنده (گان)
مشهدي رجب,فاطمه;شمس فرد,مهرنوش
چکیده مقاله
اقتباس از آثار علمي ديگران بدون ارجاع صحيح به آنها را دستبرد علمي مي‌نامند که کشف خودکار انواع اين سوء استفاده‌ها‌ همواره مورد توجه محققين بوده است. در اين مقاله روشي جهت کشف دستبرد علمي ارائه شده است که يک روش مبتني بر بازيابي اطلاعات است. در اين روش ما از يک شيوه بازيابي اطلاعات مبتني بر خوشه‌بندي استفاده کرده‌ايم و در آزمايشات نشان داديم در سيستم‌هاي کشف دستبرد علمي، استفاده از شيوه‌هاي بازيابي اطلاعات مبتني بر خوشه‌بندي مي‌تواند بسيار کاربردي‌تر از شيوه‌هاي ديگر بازيابي اطلاعات باشد. همچنين در اين الگوريتم معياري براي رتبه‌بندي اسناد بازيابي شده، ارائه شده است. نتايج آزمايشات نشان مي‌دهد با استفاده از اين معيار، سند مورد نظر در 91% موارد در فهرست اسناد رتبه‌بندي شده با رتبه کمتر از پنج حضور دارد. روش کشف دستبرد علمي پيشنهادي قادر به کشف انواع کپي‌برداري‌هاي دقيق و کپي‌برداري با تغييرات مانند جابجايي جملات، حذف و درج جملات، جايگزيني کلمات با مترادف‌هايشان و ترکيب بخش‌هاي کپي شده با يکديگر است. اين سيستم قابل توسعه به انواع کپي‌برداري‌هاي هوشمندانه نيز مي‌باشد. در روش پيشنهادي علاوه بر متن اسناد، تصاوير موجود در آنها نيز در رتبه‌بندي اسناد مؤثر خواهند بود. نتايج ارزيابي سيستم پيشنهادي، نشان مي‌دهد که در اين سيستم براي کپي‌برداري‌هاي تحت الفظي، ميانگين رتبه سند منبع، پنج مي‌باشد.

متن کامل مقاله