عنوان
ارائه يک الگوريتم اکتشافي انرژي¬آگاه براي مهندسي ترافيک درون دامنه¬اي
نویسنده (گان)
صباحي عزيز,مجتبي;زارعي,سپيده;نصيري,محمد;منصوري زاده,محرم
چکیده مقاله
در روش¬هاي معمول مهندسي ترافيک، تمامي مسيرياب¬هاو پورت¬هاي مختلف آنها، صرف¬نظر از ميزان بار ورودي به شبکه هميشه فعال بوده و بنابراين انرژي مصرف مي¬کنند. از طرفي ميانگين بهره‌وري لينک¬ها در شبکه‌هاي ارائه دهنده خدمات‌ اينترنتي تقريبا پايين بوده و حداکثر در حدود 30 تا 40 درصد است. بر همين اساس، هدف روش¬هاي مهندسي ترافيک انرژي آگاه اين است که بر اساس وضعيت بار موجود بر روي لينک¬ها و نيز حجم تقاضاي ورودي، مسيرهاي هدايت داده را به نحوي تغيير دهد که بتواند برخي گره¬ها/لينک¬هاي کم ترافيک را خاموش نموده و بار تخصيص يافته به آنها را بر روي مسيرهاي ديگر قرار دهد تا از اين رهگذر انرژي مصرفي کل شبکه را کاهش دهد. در اين مقاله، يک روش اکتشافي براي مهندسي ترافيک انرژي¬آگاه در شبکه¬هاي درون دامنه¬اي ارائه مي¬دهيم. در روش پيشنهادي ابتدا لينکها را به‌ترتيب بهره‌وري آن‌ها و انديسي که به هر لينک متناسب با ميزان تأثير خاموش کردن آن در انرژي مصرفي داده‌ايم، مرتب مي¬شوند. سپس، لينک‌هاي مرتب‌شده به ترتيب براي غيرفعال¬سازي موقت آزمايش مي‌شوند. نتايج شبيه-سازي در شبکه Abilene به همراه انواع مختلفي از ماتريس ترافيک واقعي نشان مي‌دهد که مي‌توان تعدادي از گره‌هاي مياني و لينک‌ها را، با رعايت تضمين کيفيت سرويس ، در زماني که ترافيک حجم کم يا متوسطي دارد، خاموش کرده و انرژي مصرفي را تا حدود 40 درصد ذخيره نمود.

متن کامل مقاله