عنوان
راهکاري جديد براي بهبود عملکرد لايه‌ي انتقال در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم (با محتواي چندرسانه‌اي)
نویسنده (گان)
ثمني,محمدحسين;صبايي,مسعود;رحيمي,زينب
چکیده مقاله
وظيفه لايه‌ي انتقال در شبکه‌ها، کنترل و پيشگيري از ازدحام و تحويل مطمئن انتها به انتهاي بسته‌ها مي‌باشد. در شبکه‌هاي حسگر روش‌هايي که هر دو فاکتور فوق را همزمان مورد توجه قرار مي‌دهند، نسبت به ساير روش‌ها موفق‌ترند. ESRT يکي از اين روش‌ها است که بزرگ‌ترين چالش آن عدم پشتيباني از اولويت‌هاي چندگانه در انتقال ترافيک مي‌باشد. در اين پژوهش براي رفع مشکل ESRT از روش کدگذاري توصيفات چندگانه به همراه تصحيح خطاي پيش‌رونده استفاده‌شد و روش جديدي براي کنترل ازدحام، تأمين اتکاپذيري و اولويت‌بندي چندگانه بين توصيف‌هاي توليدي در گره‌هاي حسگر ارائه شد. در اين روش با توجه به ترافيک ويدئويي در نظر گرفته‌شده براي شبکه حسگر، تلاش مي‌شود که اتکاپذيري و به دنبال آن کيفيت ويدئوي دريافتي تا جايي که ازدحام رخ نمي‌دهد در شبکه زياد شود. نتايج شبيه‌سازي‌ها نشان داد که براي ترافيک ويدئويي با امکان ارائه‌ي توصيفات گسترش‌پذير، به خوبي اولويت بين جريان‌ها رعايت مي‌شود. سرعت عمل روش نيز در مقايسه با روش پايه، مطلوب تر ارزيابي شد، که اين موضوع باعث کاهش مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفتن منابع شبکه در هنگام وقوع ازدحام مي‌شود.

متن کامل مقاله