عنوان
يک راهکار زمان بندي توزيع شده ي آگاه از اولويت ترافيک مبتني بر استاندارد 802.15.4e در شبکه هاي حسگر بي سيم چندگامه
نویسنده (گان)
رضواني,محمدرضا;افشاري,سعيد;نصيري,محمد
چکیده مقاله
استاندارد 802.15.4e به تازگي براي کنترل دسترسي شبکه­هاي ارتباطي بي­سيم در تجهيزات اتوماسيون صنعتي ارائه شده و با استقبال فراواني از طرف کمپاني­هاي سازنده مواجه گرديده است. اين استاندارد با استفاده از کانال­هاي چندگانه­ي غيرهمپوشان، احتمال رخداد تصادم بين ايستگاه­ها را کاهش مي­دهد که اين امر به نوبه خود موجب افزايش پارامترهاي متعدد کارايي شبکه مي­گردد. مکانيسم TSCH در اين استاندارد، با تکيه بر روش FTDMA، هر گره را قادر مي­سازد تا ارسال بسته داده خود را در يک اسلات زماني معين و بر روي يک کانال خاص زمانبندي کند. با اين حال جزئيات نحوه­ي تخصيص کانال/اسلات در TSCH مشخص نشده است. در بسياري کاربردهاي صنعتي، مانيتورينگ برخي تجهيزات اهميت بالاتري نسبت به سايرين دارد و به همين دليل ترافيك ارسالي از حسگرهاي مرتبط با اين تجهيزات از اولويت بيشتري برخوردار است. از طرف ديگر روش­هاي زمانبندي متمرکز نيز به دليل پويايي قابل توجه در اين شبکه­ها کارآمدي لازم را ندارد. بر همين اساس، در اين مقاله يک الگوريتم زمانبندي اسلات/کانال توزيع­شده ارائه مي­دهيم که در تخصيص سلول به جريان­هاي ترافيکي، اولويت ترافيک مذکور را نيز مد نظر قرار مي­دهد. نتايج شبيه­سازي نشان مي­دهد که روش پيشنهادي، در مقايسه با روش­هاي پيشين، ترافيک با اولويت بالاتر را با تاخير کمتري به مقصد رسانده و ساير جنبه­هاي کارايي شبکه مانند نرخ تحويل بسته را نيز در حد قابل قبولي بهبود مي­بخشد.

متن کامل مقاله