عنوان
کنترل پذيرش و زمان‌بندي وظيفه کاراي انرژي در محاسبات ابري
نویسنده (گان)
علي پورگنجينه کتاب,ليلا;زينالي,اسماعيل;علي پورگنجينه کتاب,سهيلا
چکیده مقاله
کنترل پذيرش يکي از چالش‌هاي مهم مديريت منابع در محاسبات ابري مي‌باشد که در مورد پذيرش يا عدم پذيرش درخواست جديد تصميم‌گيري مي‌کند. پس از تصميم پذيرش درخواست جديد، الگوريتم زمان‌بندي بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده در الگوريتم کنترل پذيرش، مناسب‌ترين ماشين‌مجازي براي تخصيص به وظايف را پيدا مي‌کند. کنترل پذيرش بايد مطمئن شود با پذيرش درخواست جديد، منابع سربارگذاري نمي‌شوند و درخواست‌ها با موفقيت انجام خواهند شد، همچنين پذيرش درخواست جديد در انجام درخواست‌هاي قبلي تاثيري نخواهد داشت. در اين مقاله الگوريتم کنترل پذيرش و زمان‌بندي وظيفه کاراي انرژي در محاسبات ابري ارائه مي‌شود. الگوريتم پيشنهادي (Energy Efficient Admission Control and Task Scheduling) EEACTS نام‌‌گذاري شده و هدف آن بهره‌برداري کامل منابع محاسباتي براي کاهش هزينه‌هاي ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي ابري و کاهش مصرف انرژي مي‌باشد. EFACTS از دو الگوريتم کنترل پذيرش و زمان‌بندي وظيفه تشکيل شده‌است. الگورتم کنترل پذيرش به کمک چهار سياست، تصميم به پذيرش و يا رد درخواست جديد مي‌گيرد و الگوريتم زمان‌بندي بر اساس نتايج کنترل پذيرش، ماشين‌مجازي مناسب را براي تخصيص به درخواست جديد انتخاب مي‌کند. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که زمان پاسخ و هزينه‌ي ارائه دهندگان سرويس‌هاي ابري در الگوريتم EEACTS به خوبي کارهاي پيشين مي‌باشد، افزون بر اين، EEACTS ميزان نگه‌داري انرژي بالاتري از خود نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله