عنوان
ارائه روش سنجش طيف امن براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شناختگر
نویسنده (گان)
اسدالهي,شيرين;شفيعي,مرتضي
چکیده مقاله
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شناختگر نسل جديدي از شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم است که با بهره‌گيري از سنجش طيف موجب بهبود کارايي، دسترس‌پذيري و کيفيت سرويس در اين شبکه‌ها شده است. افزودن ويژگي راديو شناختگري به گره‌هاي حسگر شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم را با چالش‌هاي امنيتي جديدي مواجه مي‌کند. اين ويژگي بستري مناسب براي تشديد ميزان تخريب حملاتي که با هدف اتلاف منابع گره‌ها و امنع دسترسي به شبکه اجرا مي‌شوند فراهم کرده است. با توجه به حساسيت پيام‌هاي حاوي داده‌هاي سنجش طيف، حملاتي چون تزريق اطلاعات غلط، خون‌آشام، جعل سيگنال کاربر اوليه و نظاير آن‌ها مي‌توانند کيفيت عملکرد شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شناختگر را به شدت تحت تاثير قرار داده و شبکه را به سرعت از دسترس خارج کنند. در اين مقاله روشي امن براي سنجش طيف در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم شناختگر با هدف کاهش تاثير حملات در عملکرد شبکه ارائه مي‌کنيم. روش پيشنهادي ضمن سازگاري با منابع محدود گره‌هاي حسگر، به خوبي در برابر حمله تخليه باتري مقاوم است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه با حمله به شبکه و مرگ 71 درصد از گره‌ها، اختلال قابل ملاحظه¬اي در عملکرد سنجش طيف به وجود نيامده، و اين روش در حضور مهاجم با موفقيت به سنجش طيف ادامه خواهد داد.

متن کامل مقاله