عنوان
ارائه روشي براي افزايش گذردهي در شبکه‌هاي اقتضايي بين خودرويي
نویسنده (گان)
کشتکار,محمدامين;,;,
چکیده مقاله
با افزايش روزافزون حجم اطلاعات و نياز کاربران به پهناي باند بيشتر، شبکه‌هاي اقتضايي بين خودرويي به‌عنوان بستري براي ارسال اطلاعات توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. با توجه به ويژگي پويايي بالاي خودروها در اين شبکه و مدت کوتاه زمان اتصال، ارسال بسته‌هاي داده همواره با تأخير مواجه بوده است. در اين مقاله براي کاهش زمان تأخير بسته‌ها روش جديدي ارائه گرديده که در آن خودروها از چند تکنولوژي دسترسي بي‌سيم به‌صورت همزمان بهره مي‌برند و بدين ترتيب بسته‌هاي داده بين چند صف که هرکدام به يک رابط ارتباطي بي‌سيم متصل است پخش مي‌شوند و سپس به خودروهاي مقصد فرستاده مي‎شوند. نوآوري ديگر اين روش مدل کردن مسئله به‌وسيلۀ يکي از مدل‌هاي تئوري صف بانام چابکي است، که موجب کاهش مدت‌زمان انتظار بسته‌هاي داده در صف‌ها مي‌شود. پس از حل مدل رياضي مسئله نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان‌دهندۀ کاهش چشمگير زمان تأخير ارسال بسته‌ها و افزايش گذردهي کلي شبکه است.

متن کامل مقاله