عنوان
تعيين پارامترهاي اپتيک خطي و غيرخطي نانوسيال نيتريد تيتانيوم
نویسنده (گان)
صفا,مهدي;رجبي,ياسر;ارديانيان,مهدي
چکیده مقاله
امروزه شاهد رشد روز افزون کاربرد نانوسيالات در سيستم هاي حرارتي، روان کننده ها و ساير فناوري هاي نوين هستيم که علت اين امر ويژگي هاي متمايز اين دسته از سيالات است. نانوسيالات دسته اي از سيالات هستند که با پراکنده شدن نانوذرات با اندازه کمتر از100 نانومتر در يک سيال پايه حاصل مي شوند. نانوسيالات داراي ضريب انتقال حرارت متفاوتي نسبت به سيال پايه دارند. در اين پزوهش با استفاده از روش جاروب نمونه با چيدمان تمام خودکار ضريب شکست و ضريب جذب غيرخطي نانوسيال نيتريد تيتانيوم تعيين مي شود. يکي از خواص مواد که موجب کاربردهاي گسترده اي براي آن مي شود، آگاهي از رفتار غيرخطي آن است. همچنين در اين پژوهش تاثير سيال پايه بر ضريب شکست و ضريب جذب غيرخطي نمونه مطالعه مي شود. نتايج نشان مي دهد که اين ضرايب غيرخطي به سيال پايه وابسته است.

متن کامل مقاله