عنوان
اندازه‌گيري گراديان دماي عدسي گرمايي تشکيل شده در نانو سيال TiO2 با استفاده از پردازش تصوير
نویسنده (گان)
صفا,مهدي;رجبي,ياسر;منعم,عليرضا
چکیده مقاله
امروزه استفاده از ليزر به طور چشمگيري روبه گسترش است. يکي از کاربردهاي ليزر، آگاهي از رفتار نانومواد و نانوسيال ها در شدت هاي بالا است. عدسي گرمايي از جمله پديده هايي است که با بالارفتن شدت نور ورودي به نانوسيال رخ مي دهد. اين پديده به دليل ايجاد گراديان دما در نانوسيال اتفاق مي افتد. از جمله نانوسيال هاي پرکاربرد اکسيد تيتانيوم است. در اين مقاله با استفاده از پردازش تصوير رفتار نانوسيال در شدت هاي بالا بررسي و با تحليل تصاوير ناشي از عدسي گرمايي شدن نانوسيال گراديان دما درون نانوسيال تعيين شده است.

متن کامل مقاله